حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-گلستان (30 آذر ماه لغایت 4 دی ماه)

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-گلستان (30 آذر ماه لغایت 4 دی ماه)

1280 720 Omid Esmaili

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-گلستان (30 آذر ماه لغایت 4 دی ماه)

تمامی همیهنان عزیز را به پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی  استان گلستان واقع در محل دائمی نمایشگاه های استان گلستان در تاریخ 30 آذر لغایت 4 دیماه 1395 دعوت مینماییم.

photo_2016-12-23_17-21-54