حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-گلستان (30 آذر ماه لغایت 4 دی ماه)

حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-تبریز (4 تا 7 شهریور ماه)
آگوست 27, 2016
حضور در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-مشهد (20 لغایت 24 دی ماه)
ژانویه 18, 2017
Show all

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-گلستان (30 آذر ماه لغایت 4 دی ماه)

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-گلستان (30 آذر ماه لغایت 4 دی ماه)

تمامی همیهنان عزیز را به پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی  استان گلستان واقع در محل دائمی نمایشگاه های استان گلستان در تاریخ 30 آذر لغایت 4 دیماه 1395 دعوت مینماییم.

photo_2016-12-23_17-21-54

دیدگاه ها بسته شده است