حضور در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-یزد (18لغایت 22 بهمن ماه)

حضور در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-یزد (18لغایت 22 بهمن ماه)

1280 960 Omid Esmaili

حضور در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران-یزد (18لغایت 22 بهمن ماه)

بدینوسیله تمامی هموطنان گرامی را به نمایشگاه لوازم خانگی یزد دعوت مینماییم؛زمان 18 تا 22 بهمن ماه  ۱۳۹۵.غرفه ویداس

photo_2017-02-07_16-41-03 photo_2017-02-07_16-41-06