فرم نظرسنجی خدمات

فرم نظرسنجی خدمات

شرکت ویداس با هدف ارتقاء کیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط متقابل با مشتریان سعی در افزایش بیشتر رضایت

مشتریان خود را دارد.از اینرو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل مارا در رسیدن به این اهداف یاری فرمایید.

لطفا از نام و نام خانوادگی به فارسی نوشته شود

کد نمایندگی ذکر شود

لطفا صبر کنید