شرکت ویداس با هدف ارتقاء کیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط متقابل با مشتریان سعی در افزایش بیشتر رضایت مشتریان خود را دارد. از اینرو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل مارا در رسیدن به این اهداف یاری فرمایید.

فرم نظرسنجی خدمات